Zoeken
×

IT-doorlichting bij ASZ Aalst resulteert in snelle ingrepen met grote efficiëntiewinst

De FAITH-doorlichting van Xylos geeft een helikopterbeeld van de IT-infrastructuur en -aanpak.

FAITH: evaluatiemodel van Xylos voor IT in ziekenhuizen
Uitdagingen van ziekenhuizen, o.a. security, EPD en GDPR
Beleidsgerichte en objectieve adviezen

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst moet kunnen rekenen op een veilige, moderne en altijd beschikbare IT-omgeving. Xylos stond daarom in voor de grondige doorlichting van de IT-infrastructuur op hoog niveau. Zo kreeg ASZ Aalst een goed beeld van de verbeterpunten en kon het ziekenhuis een aantal snelle ingrepen uitvoeren met een grote efficiëntiewinst. Op termijn zal ASZ Aalst ook vertrekken van de inzichten uit het rapport om grotere IT-projecten aan te pakken die beantwoorden aan de moderne noden van de werkomgeving.

Productiever met FAITH

Het ASZ Aalst wist dat er een aantal belangrijke ingrepen nodig waren maar zocht een externe partner die met een neutrale blik de IT-infrastructuur en -processen kon doorlichten. Xylos mocht zijn ervaring inzetten met zijn ‘FAITH’-model: een ‘Framework for Assessing IT in Hospitals’. Het is een krachtig IT-evaluatiemodel waarmee Xylos al eerder ziekenhuizen heeft begeleid naar objectief advies voor een meer efficiënte en productieve IT-infrastructuur.

“Met FAITH kijkt Xylos naar het grotere geheel – het geeft een helikopterbeeld”, zegt Steven Rimbaut, hoofdarts bij ASZ Aalst. “Xylos staart zich daarbij niet blind op heel specifieke aspecten maar slaagde er ook bij ons in om op basis van de doorlichting tot diepgaande inzichten te komen. In hun verslag hebben ze prioriteiten vastgelegd en heel praktische verbeterpunten gedefinieerd voor onze IT-omgeving en het IT-beleid.”

  • 10-15 doorlooptijd van de doorlichting
  • 1.943 medewerkers bij ASZ Aalst
  • 3 ziekenhuiscampussen

Oog voor businesskant

De FAITH-doorlichting van Xylos is in feite een ‘quick scan’ van de IT-omgeving in brede zin: het gaat niet alleen om de servers, de storage en de systemen, maar ook om alles daarrond. Zo kijken Xylos-specialisten ook naar de manier waarop het ziekenhuis IT-projecten aanpakt, hoe het beleidsplannen maakt , hoe de samenwerking met de medische business verloopt en wat de rollen in het team zijn. Xylos voert  zulke scans uit voor ondernemingen, maar heeft ook een specifieke aanpak voor ziekenhuizen ontwikkeld en al meerdere keren toegepast, zodat alles extra efficiënt verloopt. Zo kon het ASZ Aalst kiezen uit een aantal domeinen die het wou laten doorlichten.

“De specialisten van Xylos brachten zo’n 10 à 15 dagen bij ons door om alles te bekijken en met verschillende mensen te spreken, zowel bij de IT-afdeling als bij het bestuur”, vertelt Steven Rimbaut. “We hadden ervoor gekozen om hen een groot aantal domeinen te laten doorlichten omdat we het echt breed wilden aanpakken.”

Kleine ingrepen, groot effect

Die aanpak wierp al snel vruchten af: “Op basis van het rapport dat Xylos opstelde, konden we op een paar maanden tijd al heel wat kleinere acties met grote efficiëntiewinst doorvoeren”, aldus Steven Rimbaut. “Dankzij de externe blik van Xylos kwamen we dingen te weten waar we zelf nooit bij hadden stilgestaan maar die wel een groot verschil maken, bijvoorbeeld in de aanpak van onze projecten. Ook aspecten die een reëel risico waren voor de beschikbaarheid of de beveiliging zijn intussen al aangepakt. En dat op basis van de adviezen die Xylos ons heeft gegeven.”

Dit zijn voor ASZ Aalst slechts de eerste stappen; het ziekenhuis moet nu bepalen welke prioriteiten het wil leggen voor het vervolgtraject. Zeker is dat er nog heel wat IT-projecten liggen te wachten. “Als hoofdarts ben ik zelf in eerste instantie bezig met onze medische diensten, maar een efficiënte en altijd draaiende IT-infrastructuur is daarbij onmisbaar”, besluit Steven Rimbaut.

“Dankzij de externe blik van Xylos kwamen we dingen te weten waar we zelf nooit bij hadden stilgestaan, maar die wel een groot verschil maken.”

Steven Rimbaut, Hoofdarts ASZ Aalst