Zoeken
×

IBA investeert in Machine Learning om haperingen te voorspellen

Via het IoT kunnen we aan predictive maintenance doen op onze bestralingstoestellen.

IBA gaat via IoT van start met predictive maintenance op zijn toestellen
Xylos tekende de Azure-infrastructuur van de oplossing uit

Wanneer een bestralingstoestel van protontherapiespecialist IBA buiten werking is, heeft dit een grote impact op de behandeling van kankerpatiënten. Zo moeten zij bij een langdurige technische uitval opnieuw een ziekenhuisafspraak boeken op een later tijdstip, wat grote medische gevolgen met zich kan meebrengen. Monitoring en onderhoud op afstand moeten dat helpen vermijden. Toch wilde IBA nog een stap verder gaan en ook kunnen voorspellen wanneer toestellen gaan haperen.

Om dat te bereiken, deed IBA een beroep op Xylos. Het IT-bedrijf koppelde de bestralingstoestellen met de Azure-cloud, waar Machine Learning-software de gegevens van de toestellen analyseert en potentiële haperingen voorspelt.

Daardoor hebben zowel de klant als IBA baat bij een zo hoog mogelijke levensduur en een maximale werking van een toestel. Door ze te koppelen met het Internet of Things kan IBA ze nu veel gemakkelijker monitoren én potentiële haperingen voorspellen. Daarvoor riepen ze de hulp in van de IoT-specialisten bij Xylos.

Predictive maintenance

“Dankzij het IoT, big data en artificiële intelligentie kunnen we eindelijk aan remote en predictive maintenance doen”, zegt Kurt Verduyckt, Digital Solutions Manager. “Dat moet de total cost of ownership terugschroeven en de klantenservice opdrijven. In de grote centra zijn er 12 IBA-ingenieurs nodig om een toestel operationeel te houden. Wij verkopen geen product maar een dienst. We moeten er dus voor zorgen dat het toestel zo lang mogelijk blijft werken, maar ook ziekenhuizen, patiënten en oncologen hebben daar baat bij. Voor elk uur dat het toestel niet operationeel is, kunnen er geen therapieën opgestart worden. Dat heeft een medische maar ook financiële impact.”

Een protontherapietoestel is een heel complex gegeven en telt verschillende subcomponenten die data genereren. Concreet connecteert Xylos elk toestel via Azure IoT Edge met het Internet of Things en transporteert het de telemetrische gegevens van de vier componenten via het doorgeefluik Azure IoT Hub naar Azure. Daar worden de monitoringgegevens door Azure Machine Learning geanonimiseerd uitgelezen en vergeleken met waarden uit het verleden. Zo komen symptomen naar boven en kan IBA tijdig ingrijpen. De volledige datastroom gebeurt nu eenmaal in realtime.

  • 12 ingenieurs zorgen voor het onderhoud van de toestellen
  • 4 gegevensprotocollen worden door Azure uitgelezen
  • +10.000 diverse signalen worden door de IoT-oplossing opgevangen

Xylos tekent infrastructuur uit voor IoT-dienst

Dankzij Xylos kan IBA zich concentreren op de ontwikkeling van zijn predictive maintenance dienst. Kurt: “Xylos zorgt dat de infrastructuur op punt staat in de Azure Cloud, met onder meer Azure IoT Edge voor lokale koppelingen en Azure Analysis Services als de motor van de rekenoplossing. We hoeven er niet naar om te kijken. Wij kunnen functies ontwikkelen en toevoegen aan het systeem. We evolueren dus naar een virtueel productteam dat infrastructuur en software covert. Het is een agile manier van samenwerken met Xylos.”

Het is het management van IBA zelf dat Microsoft Azure naar voren schoof, enerzijds omdat er geen investeringskost mee verbonden is en anderzijds omdat ze niet weten hoeveel data er precies geregistreerd zal worden. Het is de arts die de straling bepaalt. En het aantal gegevens verschilt bij elke behandeling. Ze hadden dus een schaalbaar systeem nodig en daar beantwoordt Azure volledig aan. Bovendien stelt Microsoft in Azure al talloze ‘bibliotheken’ ter beschikking voor de ontwikkeling van IoT en Machine Learning-oplossingen.

Vlekkeloze voorbereiding van Xylos

IBA vertrouwde het project toe aan Xylos omdat het een gelijkaardige ervaring kon voorleggen. “We hebben Xylos ingeschakeld om de infrastructuuroplossing uit te tekenen en op poten te zetten. Ze hebben veel ervaring met Azure en expertise in zowel infrastructuur als ontwikkeling. Bovendien zijn ze erg pragmatisch van aanpak en toonden ze ook veel flexibiliteit in de projectduur”, zegt Kurt Verduyckt.

IBA vroeg aan Xylos ook om een governancedossier uit te schrijven voor de start van het project. Daarvoor analyseerde Xylos welke Azure-technologieën IBA nodig had om de dienst op te zetten, de oplossing te beheren en in te passen in de huidige architectuur, met bijgaand kostenplaatje.

Volgende stappen

Vandaag staat de oplossing op punt en wordt ze geïmplementeerd. “We brengen nu de goedkeuringen in orde. Dat duurt in de medische sector altijd wel even.”

“Xylos zorgt dat de infrastructuur op punt staat in de Azure Cloud, met onder meer Azure IoT Edge voor lokale koppelingen en Azure Analysis Services als de motor van de rekenoplossing.”

Kurt Verduyckt, Digital Solutions Manager