Xylos brands

FAST: in vier stappen naar de juiste technologische beslissingen

 

Enkele weken geleden gaf onze collega Frederick Dierickx een eerste voorzet richting ‘sourcing strategie’ in zijn blogpost “Zet de stap naar cloud en innovatie”. Vanuit mijn ervaring in het Strategic Competence Center pik ik hier graag op in.

IT: de drijvende kracht van verandering

Even terug naar de blogpost van Frederick:

“Als ik met IT-verantwoordelijken praat [..], komt één boodschap regelmatig terug: We hebben geen tijd om mee te denken, proactief te zijn en nieuwe technologie te verkennen. We hebben onze handen vol met het operationeel en up-to-date houden van onze bestaande omgeving.”

Een terechte opmerking en een vaak voorkomend probleem bij tal van bedrijven. En dat is een spijtige vaststelling. Ik vat een deel van het boek van professoren Weill en Ross uit 2009 (IT Savvy) samen. Zij deden uitvoerig onderzoek naar ‘de falende IT-organisatie’ en ‘business/IT alignment’. Beide professoren constateerden:

“Het is net de IT-dienst die het meest gunstig geplaatst is om verandering teweeg te brengen in een organisatie. De IT-dienst komt, over departementsgrenzen heen, in contact met het merendeel van de business. Als het topmanagement geen verantwoordelijkheid neemt voor de IT-dienst, dan smijt de organisatie bergen geld weg aan tactische initiatieven die tot niets leiden. IT becomes a liability instead of a strategic asset.”

Weet wat je organisatie van IT verlangt

Business en IT op elkaar afstemmen blijft een heet hangijzer waarvoor de magische formule nog niet is gevonden. Het staat wel vast dat je als IT-organisatie de juiste dingen moet doen. Dat begint bij exact weten wat de organisatie van de IT-dienst verlangt. Daarna ga je van strategie over naar het opstellen van een change project portfolio, een portfolio van alle projecten die veranderingen doorvoeren in je organisatie. Het resultaat van Enterprise IT Architectuur en Governance.

Maar wat heeft dat nu te maken met de blogpost van Frederick?

Wel, technologie is een domein binnen Enterprise IT Architectuur. Samenhangende aanpassingen doen op technologisch vlak is daarom van even groot belang als veranderingen doorvoeren binnen het business of organisatorische domein.

In 4 stappen naar de juiste technologische beslissingen

Bij Strategic Services gebruiken we het Framework for Assessing the Sourcing of Technology (FAST) om in vier stappen de juiste technologische beslissingen te nemen:

  1. Stap 1: ontdek de huidige organisatorische bezorgdheden, strategie, vereisten en principes. Lijst zet op en stel prioriteiten.
  2. Stap 2: breng het technologisch landschap in kaart, inclusief het actuele en het gewenste gebruik van de huidige technologieën. Deze stap resulteert in het technologisch referentiemodel (TRM).
  3. Stap 3: bundel de voorgaande stappen en consolideer alle informatie in een verrijkt Technologisch Referentie Model (vTRM). Dit model vormt de basis voor FAST en de daaruit volgende roadmap. Na stap drie beschik je over een technologische portfolio die de technologische schuld inzichtelijk maakt. Het laat je toe om waste en technologische redundantie te elimineren. Dit alleen al zal budgettaire ruimte creëren die door de IT-dienst kan aangewend worden om meer waarde te creëren voor de organisatie en haar klanten.
  4. Stap 4: kijk naar mogelijkheden voor outsourcing en elimineer kennis die gebonden is aan een commodity. Herinvesteer vervolgens in kennis die er toe doet.

We baseren ons in stap 4 op het Context vs. Core model van Geoffrey Moore en de bekende uitspraak: “Whatever your context, it can be someone else’s core”. FAST vertrekt daarom vanuit twee pijlers:

  1. Missiekriticiteit: het belang van de technologie om de missie van de organisatie te verwezenlijken.
  2. Organisatiedifferentiatie: de mate van differentiatie gecreëerd door de technologie ten opzichte van de concurrentie.

We voeden FAST met de informatie die we verzamelen in stap 1. Het resultaat is een technologische roadmap die afgestemd is op de organisatiestrategie, budgettaire ruimte creëert, operationele branden vermindert en de juiste kennis terug aan boord haalt.

Wil jij weten hoe het staat met de technologische schuld van jouw organisatie? Of wil je meer inzicht krijgen in welke producten je kan en zou moeten outsourcen? Contacteer me voor een afspraak via dimitri.aerts@xylos.com.

 

 

Deel dit blogbericht

Also interesting for you

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

Breng jouw kennis en skills naar een hoger niveau

Schrijf nu in voor onze nieuwsbrief en krijg maandelijks:

  • Uitnodigingen voor Xylos' events & webinars
  • De laatste blogposts en cases
  • Nieuwste IT-trends