Privacy

Privacybeleid

Laatste aanpassing: 28/03/2018

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom heeft Xylos een Privacybeleid opgesteld, conform de Belgische en Europese wetgeving (AVG/GDPR, ePrivacy). Hierin wordt beschreven hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en opslaan. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacy praktijken en laat het ons weten als je vragen hebt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die Xylos mogelijk verzamelt en hoe we deze informatie kunnen gebruiken:

  1. De gegevens die u ons meedeelt

Mogelijk wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u contact opneemt met Xylos, wanneer u zich inschrijft voor evenementen, of via andere formulieren op onze websites. Wij beperken de informatie steeds tot het strikt noodzakelijke voor de verwerking.

U bent niet verplicht om de door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, zullen we in veel gevallen niet in staat zijn u onze producten of diensten te leveren of te reageren op vragen die u heeft.

  1. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

Hierbij garanderen de commerciële partners aan Xylos dat ze de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

Met wie delen we jouw informatie?

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Mocht dat wel nodig zijn voor een verwerking, dan zullen wij steeds hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming vragen (“opt-in”).

Beveiliging, nauwkeurigheid en retentie

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, of per ongeluk of onwettige vernietiging of beschadiging daarvan. Van onze dienstverleners eisen we dezelfde maatregelen.

Xylos probeert steeds uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. We zullen uw gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om wijziging, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Cookies

Op onze sites gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

U kan op elk moment via de instellingen van uw browser alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de website van de desbetreffende uitgever. Houd er echter rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Xylos websites en andere websites niet goed meer werken.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

  1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

  1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

  1. Performantie-cookies

Onze websites gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de website met de bedoeling de inhoud te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers telt en een cookie de bijhoudt welke pagina’s het meest populair zijn.

  1. Google Analytics

Voor sommige van onze websites maken we gebruik van Google Analytics. Google kan hierbij, voor de diensten die zij leveren, cookies op uw apparaat plaatsen namens Xylos. We hebben echter geen controle over de verspreiding van deze cookies. Daarom willen wij u verwijzen naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies en hun privacybeleid.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Xylos kan haar Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is steeds te raadplegen op onze website en belangrijke wijzigingen worden ook via andere courante communicatiekanalen gecommuniceerd.

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit Privacybeleid.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze kennisgeving of als u uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons via privacy@xylos.com

Xylos NV, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen, BE