Xylos Brussel: +32 2 264 13 20
Xylos Antwerpen: +32 3 543 75 00
xylos@xylos.com

Privacy

Privacy-beleid

U bevindt zich momenteel op de website van Xylos NV. Ons postadres is Noorderlaan 139 - 2030 Antwerpen. Ons B.T.W.-nummer is BE 0877 360 743.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres.

Als u onze website bezoekt, bewaren wij:

  • uw IP-adres maar niet uw e-mailadres; 
  • uw e-mailadres als u dat aan ons communiceert;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Die informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en wordt daarna verwijderd. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We gebruiken verschillende soorten cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

3. Performantie-cookies
De Xylos website gebruikt performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers telt en een cookie de bijhoudt welke pagina’s het meest populair zijn.

4. Advertentie-cookies  
Xylos nv past Google remarketing toe op haar website. Hiervoor worden cookies gebruikt om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. U kan zich steeds afmelden voor het gebruik van Google-cookies via het beheer van advertentievoorkeuren. U kan zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Hoe kan u ons contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren per email: marketing@xylos.com of via telefoon: +32 2 264 13 20.

Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen?

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wat gebeurt er met uw adresgegevens?

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt. 

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dat nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

  • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886;
  • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel;
  • online: www.robinsonlist.be  

Wat als ons privacybeleid verandert?

Ons bedrijf kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot die informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wenst u foutieve gegevens te verbeteren?

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op volgend adres : Xylos nv - Noorderlaan 139 - 2030 Antwerpen.