Maak gebruik van diverse opleidingssubsidies

Je kan een beroep doen op verschillende steunmaatregelen voor opleidingen van Xylos.

Subsidies voor kmo's

Maak gebruik van de steunmaatregelen van kmo-portefeuille en krijg tot 40% van je inschrijvingsgeld terug. Je kmo moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • maximaal 249 werknemers; 
  • maximaal 50 miljoen euro jaaromzet;
  • gevestigd in het Vlaams Gewest;
  • een bedrijfsactiviteit die voorkomt op de lijst van welbepaalde NACE-codes (geen vzw's, wel vrije beroepen).

Het steunpercentage ligt in lijn met de grootte van je kmo:  

  • Kleine ondernemingen (< 50 werknemers; jaaromzet < 10 miljoen euro) zullen jaarlijks één steunplafond van 10.000 euro en één steunpercentage van 40% ontvangen.
  • Middelgrote ondernemingen (< 250 werknemers; jaaromzet < 50 miljoen euro) zullen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage zal 30% omvatten.

Meer info vind je op de website van kmo-portefeuille. Het Xylos-nummer om je aanvraag te vervolledigen is DV.O225661.

Subsidies voor bedrijven in de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences

Wil je een medewerker inschrijven die tewerkgesteld is onder het paritair comité 116 of 207? Dan kan je de kosten van de opleiding terugvorderen bij Co-valent, het vormingsfonds van en voor arbeiders en bedienden in de sectoren chemie, kunstoffen en life sciences. Neem een kijkje op de website van het fonds, bel naar 02 238 99 24 of mail naar connect@co-valent.be voor meer informatie.