SharePoint voor eindgebruikers: Site Management

 • Course types: Open opleiding / Incompany opleiding
 • Versie: Office 2013, Office 2016
 • Gaat door in: Antwerpen, Brussel
 • Duur: 2 dagen
 • Prijs: € 770 excl. btw / Voordeliger op opleiding?

Deze opleiding is een vervolg op de opleiding SharePoint voor eindgebruikers: collaboration & document management.

Omschrijving

Het succes van SharePoint binnen je organisatie staat of valt met een goed beheer van de site. Een consistente navigatie, een vlot beheer van de beveiliging, efficiënt gebruik van metadata en een transparante structuur bepalen of je eindgebruikers de site graag zullen gebruiken of niet. In deze SharePoint cursus leer je de beheersfuncties van SharePoint kennen op het niveau van een site, maar krijg je vooral tips en best practices over het inrichten van je eigen site.

Bekijk data en locaties

Objectieven

Na deze SharePoint cursus:

 • kennen de deelnemers de functionele domeinen van SharePoint
 • zijn de deelnemers vertrouwd met de belangrijke SharePoint concepten (bv. site, document library, list…)
 • kunnen de deelnemers een nieuwe site aanmaken op basis van het juiste sjabloon
 • kunnen de deelnemers de navigatie binnen de site aanpassen en optimaliseren
 • kunnen de deelnemers SharePoint inhoud op de juiste manier beveiligen
 • kunnen de deelnemers de documentbeheersfuncties van SharePoint op de juiste manier configureren
 • kunnen de deelnemers lists (lijsten) aanmaken en configureren
 • kunnen de deelnemers metadata toevoegen aan lists en libraries
 • kennen de deelnemers het concept van content types (inhoudstypes) en kunnen ze eigen content types aanmaken en beheren
 • kunnen de deelnemers Web Parts (webonderdelen) toevoegen op pagina’s en deze configureren, dit met inbegrip van de nieuwe Zoek Query onderdelen
 • kennen de deelnemers de belangrijkste concepten van de SharePoint zoekfunctie en kunnen deze beheren
 • kunnen de deelnemers werken met de ingebouwde workflows (werkstromen) en deze configureren

Doelgroep

Deze SharePoint cursus is bedoeld voor eindgebruikers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een SharePoint site. Zij krijgen typisch Design (Ontwerpen) of Full Control (Volledig beheer)rechten op siteniveau.

Voorkennis

De deelnemers dienen de opleiding ‘SharePoint voor eindgebruikers: collaboration & document management’ gevolgd te hebben of te beschikken over een goede basiskennis van SharePoint als eindgebruiker (navigeren, documenten uploaden, views gebruiken, …).

Inhoud

Wat is SharePoint?

SharePoint Foundation, Microsoft SharePoint Server, toegevoegde waarde van SharePoint binnen een organisatie

Inleiding

Wat is SharePoint, zes SharePoint domeinen, terminologie, onderdelen van een SharePoint site (building blocks), waarom een site maken, verloop, site templates, site thema’s

Een nieuwe site aanmaken

Waarom een site maken?, verloop, Site templates, Site thema’s

Navigatie

Navigatie beheren, Tree view (boomstructuur), Metadata navigatie

SharePoint Security

Algemeen, toegangsrechten, Security Inheritance (Overerven van beveiliging), Permission levels (rechtenniveaus), Groepen, Access Requests (toegangsaanvragen)

Documentbeheer

Documentbibliotheek aanmaken, soorten bibliotheken, instellingen van een documentbibliotheek, versiegeschiedenis, uitchecken en inchecken

Views (Weergaves)

Persoonlijke en gedeelde weergave, Datasheet view (gegevensbladweergave), View in Windows Explorer, een nieuwe weergave aanmaken

Werken met lists

Lists (lijsten), overzicht van de ingebouwde lijsten, custom lists (aangepaste lijsten)

Metadata

Kolommen toevoegen, soorten kolommen, site kolommen, Keywords (kernwoorden), beheerde metadata beheren

Content Types (Inhoudstypes)

Doel, aanmaken, beheren, content type hub

Werken met Web Parts (Webonderdelen)

Wat is een Web Part, weergaven van een Web Part pagina, Web Parts toevoegen aan een pagina, standaard Web Parts (oa. Search Query Web Part, inhoudseditor, …), verbonden Web Parts

Zoeken

Search visibility (zoekzichtbaarheid), search query regels (miv documentpromotie), search center Web Parts (Webonderdelen voor het zoekcentrum), search resultaatsbronnen

Workflows (Werkstromen)

Automatiseren en controleren van menselijke processen, opties, concepten, ingebouwde workflows configureren

Bekijk data en locaties

 • Data
 • Dagen
 • Timing
 • Taal
 • Locatie
 • Planning
 •  

Vraag een offerte aanDeel deze opleiding op Facebook, Twitter, LinkedIn of e-mail

Offerte aanvragen

Wil je deze opleiding  voor je medewerkers organiseren? Bij jou op kantoor of in een opleidingscentrum van Xylos? We gieten je wensen in een passende oplossing.

Offerte aanvragen

Korting

MEERDERE DEELNEMERS
Als je meer dan één medewerker voor dezelfde opleiding op dezelfde datum inschrijft, krijg je een korting:

 • Vanaf 2 werknemers: 15% korting op de 2de inschrijving
 • Vanaf 3 of meer werknemers: 15% korting op de 2de inschrijving en 40% op de rest

Vragen?

Bel of mail naar Inès Vansteenkiste

+32 2 264 13 20 
xylos@xylos.com